Thứ tư, 18/07/2018

Hướng dẫn quản lý Đơn Đặt Hàng

16/09/2014
Lượt xem: 13858
Hướng dẫn quản lý mục "Đơn Đặt Hàng":

Sau đây là các bước 

Bước 1:  Trong Đơn Đặt Hàng có khung tìm kiếm để người dùng tìm khách hàng theo tên.

Bước 2: Người dùng click vào tên Người Mua Hàng hiện ra Chi tiết đơn đặt hàng để xem thông tin người mua hàng.


Bước 3: 
Thông tin người mua hàng (người thanh toán hàng đã đặt) sẽ hiện ra khung bên trái, thông tin và địa chỉ người nhận hàng sẽ hiện ra ở khung bên phải (người nhận hàng).

Bước 4: Bên dưới bảng Chi tiết đặt hàng gồm tên sản phẩm, số lượng đặt, đơn giá và thành tiền.

Bước 5: Trong bảng Đơn Đặt Hàng có nút Xóa để người dùng xóa những khách hàng đã giải quyết xong đơn đặt hàng.

Chúc bạn thành công!

© Huỳnh Triệu Vỹ - 0919011994 phát triển website